מעלים בקודש בנועם

תוכנית קול קורא בטעמי המקרא-כל תלמיד ותלמידה יכולים להיכנס לאתר קול קורא באמצעות הזדהות משרד החינוך -ללמוד תורה ולזכות במדליות -לקראת סוף חודש טבת טיול לכיתה המובילה.

עידוד לקיום מצוות -הילדים מביאים פתקים מהבית על קיום מצוות .בימי שישי חלוקת כרטיסי גירוד .בכרטיס הגירוד מקבלים נקודות פרס וקונים פרסים.

תפילת שחרית – כל יום שישי תפילה בשעה 7:45 בבית הספר בחדר מחשבים.

 

 

 

כניסה למערכת